Om Heglund Holding AS

Heglund Holding AS (tidl. GH Elektromarked AS) ble etablert i 1987 da butikk- og eiendomsvirksomheten ble splittet to selskaper ifm med generasjonsskifte. Fram til 1997 drev selskapet salg av elektriske hvite- og brunevarer, belysning, telematikk, data og belysningsutstyr. I 1997 ble virksomheten solgt til Expert ASA.

Fra 1997 skiftet selskapet navn til Heglund Holding og var fram til 2003 ett investeringsselskap med fokus på investeringer i aksjer, fond, bank og andre verdipapirer.

Fra 2003 har selskapet vært etablert som ett eiendoms- og investeringsselskap slik som virksomheten er i dag. Selskapet forvalter, utvikler og driver utleie gjennom egne datterselskaper sentrale næringseiendom i Trondheim og Ålesund. Heglund Holding er i tillegg medeier i eiendomsselskaper som utvikler og drifter nærings– og boligeiendom flere steder i Norge.

Selskapet er 100% eid av familien Heglund og har sitt hovedkontor i Trondheim.Copyright © 2010-2020 Heglund Holding AS
All photographs and content on this page is copyrighted to Heglund Holding AS, and may not be distributed or used without written permission.
All right reserved - alle rettigheter reservert